Publicerad 24 januari 2022

Publikationer om trygghet, säkerhet

Trygghet och säkerhet i offentliga miljöer är en mycket högt prioriterad fråga. Viktiga delar inom området är krisberedskap, skalskydd, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering med mera.