Publicerad 13 december 2021

Inredningsplanering: en planeringsmodell för inredning i skolor och förskolor

Den här skriften lyfter fram planeringsprocessen för inredning av skolor och förskolor samt vilka som samverkar i processen. Planeringsprocessen för inredning måste integreras tidigt i andra förändringsprocesser som kan avse förändrade arbetssätt eller lokalförändringar.

Utgångspunkten är att inredningen är en viktig stödfunktion för skolans och förskolans kärnverksamhet. Målgruppen är i första hand inredningsplanerare, skol- och barnomsorgschefer; samt fastighetsansvariga men skriften riktar sig också till konsulter och leverantörer samt personal i förskolor och skolor.

Läs rapporten