Publicerad 24 januari 2022

Publikationer om lärmiljöer

Väl utformade lokaler och utemiljöer inom förskolor och skolor stödjer verksamhetens uppdrag. Funktionella och trygga arbetsmiljöer skapar förutsättningar för lärande, trivsel och arbetsro.