Publicerad 22 september 2023

Publikationer om administrativa lokaler

Det är viktigt att lokalerna bidrar till en bra arbetsmiljö och stödjer ett effektivt arbete. Administrativa lokaler kan vara såväl renodlade kontorsytor som administrativa arbetsplatser integrerade i verksamheterna.