Publicerad 20 oktober 2023

Publikationer Offentliga fastigheter

Här hittar du publikationer om offentliga fastigheter.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Trygg och säker informationshantering

  Trygg och säker informationshantering

  Denna skrift bemöter frågeställningar som rör informationshantering inom fastighetsområdet. Skriften beskriver hur olika lösningar kan utformas och belyser möjligheter och utmaningar med olika lösningsförslag. Flera av de utmaningar som berörs följe...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-26

 • Vägledning för hållbart byggande

  Vägledning för Hållbart byggande

  Vägledningens syfte är att vara ett konkret verktyg för hållbart byggande så att kommunerna kan fatta långsiktigt hållbara beslut där alla hållbarhetsaspekter beaktas i samband med om- och tillbyggnation samt nybyggnation.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-19

 • Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö

  Klimatet förändras och vi ser effekterna av det redan idag med allt fler extrema väderhändelser. I rapporten presenteras 20 olika exempel på robusthetshöjande åtgärder från befintlig miljö.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-12

 • Utformning av kommunala 
vård- och omsorgslokaler 
– erfarenheter från Covid-19

  Utformning av kommunala vård- och omsorgslokaler – erfarenheter från Covid-19

  Covid-19 pandemin gav omfattande insikter och erfarenheter kring åtgärdsbehov för att begränsa smittspridning i kommunala vård- och omsorgsboenden och lokaler. Erfarenheter som är värda att beakta när sådana lokaler ska byggas eller byggas om.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-15

 • Fastighetsnyckeltal avseende 2022

  Regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2022

  Här redovisas och kommenteras ett utdrag av regionernas nyckeltal för 2022.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-16

 • Stödmaterial: Den robusta sjukhusbyggnaden

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerade vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden – En vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader under 2021. Flera regioner har påbörjat arbete med att se hur de kan använda vägledningen på bäst...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-24

 • Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler

  En trygg och säker vårdmiljö är angelägen inte enbart för sjukhusens medarbetare och patienter utan även för närstående och besökare. Alla ska känna sig trygga när de befinner sig på ett sjukhus.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-24

 • Stödmaterial för Effektivare granskningsprocess

  Detta material ger dig konkret stöd i hur din organisation på ett systematiskt sätt kan arbeta med framtagen branschstandard, BEAst effektivare granskning. Arbetet har initierats och finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, Kommu...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-20

 • Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt

  Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt

  Denna skrift är framtagen för att ge stöd och vägledning till offentliga fastighetsorganisationer kring hur man kan minska klimatpåverkan vid renoverings- och ombyggnadsprojekt.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-12-01

 • Digital livscykelinformation

  Digital livscykelinformation

  I denna skrift finns rekommendationer för kravställning och hantering av digital information baserat på nationella riktlinjer för byggd miljö.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-11-25