Publicerad 13 december 2021

Byggarbete på sjukhusområden

Det byggs rekordmycket i landstingssverige. Vid byggarbeten finns alltid risker, men byggen på sjukhusområden innebär särskilda risker som kräver extra mycket av både byggherren och entreprenören.

Den här skriften ger dig vägledning i arbetet med att minimera negativa konsekvenser för vårdverksamheten. En viktig del handlar om risken att patientsäkerheten påverkas, till exempel genom att försörjningen av kritiska resurser till vården påverkas (el, vatten, värme etc.) eller genom att vårdkapaciteten påverkas.

Skriften riktar sig till dig som arbetar med att ställa krav på riskhantering i byggprojekt.

Läs rapporten