Publicerad 26 september 2023

Trygg och säker informationshantering

Denna skrift bemöter frågeställningar som rör informationshantering inom fastighetsområdet. Skriften beskriver hur olika lösningar kan utformas och belyser möjligheter och utmaningar med olika lösningsförslag. Flera av de utmaningar som berörs följer av de lagar och regler som i olika grad träffar verksamheterna.

Det är inte ovanligt att organisationen kan ha viss verksamhet som träffas av ett regelverk och andra verksamheter som träffas av andra regelverk. Det är därför nödvändigt att känna till var gränserna går mellan olika regleringar samt hur de interagerar med varandra när de samverkar.

Denna vägledning är tänkt att fungera som en ledstång genom dessa ibland svåra passager där juridik varvas med metodik och handfasta exempel med hög igenkänning i syfte att förenkla säkerhetsarbetet.

Läs rapporten