Publicerad 24 januari 2022

Publikationer om organisation

Det går att organisera fastighetsverksamheten på många olika sätt, det viktiga är att vald organisation skapar förutsättningar för ett gott arbete.