Publicerad 24 januari 2023

Stödmaterial: Den robusta sjukhusbyggnaden

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerade vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden – En vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader under 2021. Flera regioner har påbörjat arbete med att se hur de kan använda vägledningen på bästa sätt och gemensamt stöd för arbetet har tagits fram tillsammans med regionerna.

En rutinbeskrivning med tillhörande mall har tagits fram i samarbete med representanter från Sveriges regioner. Syftet är att regionerna ska kunna arbeta effektivt och mer likartat med implementeringen av vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden.

Rutinbeskrivning (PDF) Pdf, 485 kB.

Mall (Excel) Excel, 149 kB.

Informationsmaterial

Inom ramen för projektet har även ett informationsmaterial tagits fram med övergripande information om vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden, hur ett sjukhus kan fungera i kris inklusive vilka förslag på åtgärder vägledningen ger samt presentation av framtagen rutin med tillhörande mall.

Presentation (Powerpoint) Powerpoint, 18 MB.

Som komplement till presentationen finns en inspelning med berättarröst. Inspelningen är 44 minuter och 34 sekunder lång. Presentationen består av tre delar enligt nedan med tidsangivelse i parentes för den som endast vill ta del av delar av inspelningen.

  • Om MSB:s vägledning Den robusta sjukhusbyggnaden (börjar 50 sekunder in i filmen)
  • Hur fungerar ett sjukhus vid kris? (börjar 6 minuter och 56 sekunder in i filmen)
  • Arbetssätt och stöd (börjar 38 minuter och 51 sekunder in i filmen)