Publicerad 22 september 2023

Vägledning för Hållbart byggande

Vägledningens syfte är att vara ett konkret verktyg för hållbart byggande så att kommunerna kan fatta långsiktigt hållbara beslut där alla hållbarhetsaspekter beaktas i samband med om- och tillbyggnation samt nybyggnation.

I dag är hållbarhet ett avgörande begrepp när det gäller byggande och stadsutveckling. Vi står inför utmaningar som klimatförändringar, resursbrist och en ökad global befolkning. Det är viktigt att vi tar ansvar för att minimera vår miljöpåverkan och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Hållbart byggande handlar om att använda resurser på ett smart sätt, minska avfall och utsläpp, och skapa hälsosamma och inkluderande miljöer för människor att leva och arbeta i. För att främja hållbart byggande behöver vi integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer i våra beslutsprocesser. Detta innebär att tänka på helheten från planering och gestaltning till konstruktion och drift av byggnader.

Projektet har finansierats av FoU­-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

Läs rapporten