Publicerad 28 mars 2022

Presentationer från Nationella Fastighetsrådet 2022

Fastighetsrådets styrelse har beslutat att publicera utvalda delar av de presentationer som hölls på konferensen Nationella Fastighetsrådet, i januari 2022. Det är presentationer som kan vara intressanta för tjänstepersoner och politiker inom regionerna att ta del av.

Regionernas ekonomi

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR berättar hur regionernas ekonomi ser ut de kommande åren. Vilka utmaningar och vilka möjligheter kommer påverka regionernas ekonomiska förutsättningar?

Filmen är cirka 41 minuter lång.

Nära Vård ur lokalförsörjningsperspektiv: Närsjukhus i Göteborg. Västra Götalandsregionen

Roger Olausson, fastighetschef Västfastigheter, berättar om Nära Vård ur ett lokalförsöjningsperspektiv.

Filmen är cirka 17 minuter lång.

Leverans av läkemedel med drönare, pilotprojekt, Region Västerbotten

Pia Kristiansson och Per Ödling, Region Västerbotten.

Filmen är cirka 15 minuter lång.

Effektivitet och nyttjandegrad, Region Västerbotten

Ulf Widmark, Region Västerbotten.

Filmen är cirka 19 minuter lång.

Vårdfastigheter med höga krav på patientsäker funktion: Automatiserad OVK och hantering av fukt och värme i sterila miljöer, Locum AB/Region Stockholm

Thomas Ahlberg, teknikchef på Locum AB berättar om bolaget arbetar med automatiserad OVK och hantering av fukt och värme i sterila miljöer.

Filmen är cirka 41 minuter.

Omställningen till Nära Vård, verksamhetsperspektivet

Lisbeth Löpare Johansson, SKR berättar om omställningen till Nära Vård ur ett övergripande verksamhetspersektiv.

Filmen är cirka 15 minuter.