Publicerad 30 januari 2024

Flexibla grundskolor – utformning av kommunala grundskolor för föränderliga behov

I skriften presenteras exempel från ett antal kommuner som aktivt arbetar med flexibilitet i skollokaler. I exemplen beskrivs bland annat hur planeringsprocesserna ser ut och vilka flexibilitetsfaktorer som har beaktas.

Intresset för flexibla grundskolor har länge varit på framväxt. Från att identifiera det växande behovet av flexibilitet i skollokaler, till att undersöka samnyttjandet av utrymmen för skol- och fritidsaktiviteter, täcker denna rapport aspekter som är nödvändiga för att förstå och framgångsrikt hantera de komplexa faktorer som påverkar skolans fysiska miljö.

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, Kommunfonden, har initierat och finansierat projektet.

Läs rapporten