Publicerad 27 februari 2024

Ny skrift: Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler – version 2

Nu finns uppdaterad rapport Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler – Version 2 publicerad.

En första version av vägledningen publicerades i januari 2023 och materialet togs fram åren 2021-2022 via workshops, enkätundersökningar och djupintervjuer där 20 regioner deltog. Under 2023 har två digitala träffar i ett erfarenhetsåterföringsforum genomförts med deltagare från 18 regioner. Denna version av vägledningen är uppdaterad utifrån resultatet från dessa samt medskick som inkommit mellan träffarna.

Trygg och säkerhet i sjukhuslokaler - version 2