Publicerad 10 december 2021

Mod att bygga med trä – modernt industriellt träbyggande

Modernt industriellt träbyggande är på frammarsch och teknikutvecklingen har varit snabb. Kunskapen om de ekonomiska vinsterna och klimatfördelarna med att välja trä sprider sig. Samtidigt vet vi mycket mer om hur vi bygger brand- och fuktsäkert samt minimerar störningar från ljud och vibration.

Denna skrift ger inspiration vid valet av byggsystem och byggmaterial. Skriften baseras på intervjuer med forskare samt kommunala politiker och tjänstemän. Som läsare får du även ta del av flera exempel på träbyggnadsprojekt.

Läs rapporten