Publicerad 13 december 2021

Hygienrum i skolor

Under de senaste åren har det visat sig att färre elever duschar efter gymnastiken och att många elever inte går på toa under skoldagen. Det är en oroande utveckling som leder till både fysiska och psykiska besvär.

Det är lätt att man i första hand hänvisar till elevernas beteende och psykosociala sammanhang. Det kan ses som svårt för en fastighetsorganisation att påverka och att det snarare hör till skolverksamhetens arbete. Det finns dock en hel del saker som fastighetsorganisationerna kan bidra med, dels genom att planera den fysiska miljön men också genom att stödja skolverksamheten. I den här skriften kan du läsa om flera intressanta lösningar för att göra miljön i skolor tryggare.

Läs rapporten