Publicerad 28 februari 2022

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering? – Fokus lärmiljöer

Inom samarbetet Offentliga fastigheter har ett projekt genomförts med syftet att ta reda på hur den pågående och kommande digitaliseringen inom grundskola, gymnasieskola och högskola/universitet kommer att påverka lokalernas utformning och behov av fastighetstekniska lösningar.

Rapport publicerades första gången i juni 2020. Aktualitetsgranskning av rapporten är gjord våren 2023 och innehållet bedöms fortfarande i stora delar relevant. Efter granskningen har rapporten lyfts över i ny grafisk profil.

Den digitala utvecklingen inom pedagogiken kan ha fått en skjuts framåt av den pandemi som drabbade världen våren 2020. Men, vi ser alltjämt att man undervisar på samma sätt, fast med inslag av digitala verktyg. Den data som sensorer i fastigheter ger kan användas mer: dels ur ett drift- och förvaltningsperspektiv, dels pedagogiskt. Den smarta skolbyggnaden och lärmiljön är ett sätt att optimera resurshushållningen ur såväl ett ekonomiskt, ekologiskt som socialt perspektiv. Från skalskydd ned till klassrummet och lärsituationen. Det är viktigt att förstå och se sambanden.

Svaret på hur man bygger rätt och hållbart i framtiden är mångtydigt, men i rapporten finns underlag och analysmetoder för hur en fastighetsägare kan koppla på tvärvetenskapligt kunnande och basala krav kopplat till byggnaden och dess digitala tvilling (BIM-modellen) som svarar upp mot digitaliseringen. Sensorteknik och AI är, och kommer att vara, en tillgång i såväl ett drift- och förvaltningsperspektiv som för det pedagogiska arbetet framöver.

Rapporten avhandlar funktionalitet, pedagogik, utmaningar och möjliga framtida analysverktyg genom BIM, parametrisk design och simuleringar.

Läs rapporten