Publicerad 13 december 2021

Funktionsprogram för förskolebyggnader

SKL Kommentus Inköpscentral har tillsammans med ett flertal kommuner, experter på SKR och Niras Arkitekter utarbetat ett funktionsprogram som ligger till grund för pågående ramavtalsupphandling av nyckelfärdiga förskolebyggnader.

Innehåll

Läs rapporten, Adda