Publicerad 6 april 2022

Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

Delrapport 1 från projektet Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler.

Projektet Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, undersöker framgångsfaktorer i att bygga förskolelokaler för mindre barngrupper i enlighet med Skolverkets rekommendationer. En första delrapport publicerades i mars 2022. Projektet planeras att slutföras under 20203 och redovisas då i en slutrapport. FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor finansierar projektet och Högskolan i Gävle utför arbetet.

Läs rapporten