Publicerad 30 maj 2022

Förstudie primärvårdslokaler och Nära vård

En genomgång av aktuella frågor och forskningsläget kring primärvårdslokaler och omställningen till Nära vård.

Den pågående omställningen inom vården (som brukar benämnas Nära vård) påverkar i hög grad primärvårdens lokaler. För att belysa hur regionerna arbetar med lokalfrågor för primärvårdens lokaler och Nära vård har Chalmers Centrum för vårdens arkitektur genomfört en förstudie. Förstudien utgör ett av flera underlag till Program för teknisk standard (PTS) konceptprogram för primärvårdslokaler.

Fler underlag till PTS konceptprogram för primärvårdslokaler, PTS

Förstudien riktar sig till alla som arbetar med primärvårdslokaler och omställning till Nära vård.

Läs rapporten