Publicerad 13 december 2021

Flexibla skollokaler

I den här skriften beskrivs och diskuteras flexibla lösningar för skollokaler. Det handlar om möjligheten att på ett enkelt sätt förändra lokalen så att den kan användas som förskola under ett antal år för att sedan användas som grundskola några år.

Skollokalerna är viktiga för barn – först i förskolan och senare i grundskola och gymnasium. Men antalet barn i en kommun förändras över tid. När behoven ändras behöver lokalerna ändras eller anpassas. Genom att använda en strategisk lokalresursplanering kan en stor del av lokalbehoven hanteras. Men det krävs ofta ytterligare redskap. De kommuner som har stora variationer av antalet barn i framtiden behöver planera för flexibla lösningar.

Läs rapporten