Publicerad 13 december 2021

Digital fastighetsautomation

Att utnyttja digitala lösningar för automatisering av fastighetsdrift, ses idag som ett självklart val för att bidra till att klara dagens och kommande samhällsutmaningar.

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. De 17 globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Att utnyttja digitala lösningar för automatisering av fastighetsdrift, ses idag som ett självklart val för att bidra till att klara dagens och kommande samhällsutmaningar.

Skriften är tänkt att ge vägledning inför hållbara investeringsbeslut om successivt införande av digital fastighetsautomation på portföljnivå. Skriften innehåller även metodik för att underlätta i det operativa arbetet med att successivt integrera digital fastighetsautomation i både det befintliga och framtida fastighetsbeståndet.

Läs rapporten

Film om skriften Digital fastighetsautomation

Ellen Khan och Martin Kalén, Sweco, två av författarna bakom skriften Digital Fastighetsautomation, förklarar begrepp som Digital fastighetsautomation samt vilka möjligheter och utmaningar som en digitalisering av fastighetsskötseln och automationen för med sig. I filmen introduceras även en metodik för stegvis implementering av digital fastighetsautomation för ett fastighetsbestånd.