Publicerad 14 juni 2024

Ny skrift: Regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2023

I skriften redovisas och kommenteras ett utdrag av regionernas nyckeltal för 2023.

Syftet med skriften är att ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se hur regionerna skiljer sig åt.

Regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2023