Publicerad 30 juni 2022

Grafisk form för webb

Huvudprincipen är att webbplatsen ska efterlikna webbplatsen www.skr.se i så hög utsträckning som möjligt, dock utan att riskera att förväxlas med denna.

Här hittar du beskrivningar och exempel för SKR:s grafiska form för webb.

Grafiska element

Samtliga element

 • Användarbild / avatar

  Bilder på användare och avatarer är alltid runda. Dessa används för att "personalisera" sidornas avsändare, kontaktpersoner eller liknande. Runda porträttbilder kan också användas i sammanhang där avsändarens person är en viktig ingrediens, till exempel blogginlägg.
 • Artikellista

  Artikellistan kan innehålla länkar till nyheter, kurser, rapporter och så vidare.
 • Brödsmula

  Brödsmula ska finnas på alla sidor för att underlätta för besökaren att veta var i strukturen hen befinner sig, samt göra det enkelt att navigera en eller flera nivåer tillbaka.
 • Datum

  Datum ska alltid anges på ett konsekvent sätt. Om datum presenteras olika kan det lätt bli förvirrande för besökaren.
 • Diagram

  SKR har särskilda riktlinjer för hur diagram som visas på webben ska se ut. Informationen finns på SKR:s intranät.
 • Etikett / överskrift

  Etiketter/överskrifter kan användas för att förtydliga vilken sorts information som finns på en viss del av sidan. Till exempel kan etiketten/överskriften "Aktuellt" användas för en lista med nyhetsartiklar.
 • Formulär

  Storleken på formulärfält ska anpassas till den information som användaren behöver fylla i. Använd så få fält som möjligt och minimera antalet fält som är obligatoriska.
 • Färger, webbplats

  Färgsättningen på SKR:s webbplatser är fri, så länge färgerna uppfyller kraven i WCAG 2.1 AA. Särskilt beaktande behöver tas vad gäller kontrastverkan och färger som lätt kan förväxlas med varandra.
 • Huvudmeny

  Om webbplatsen använder en huvudmeny ska denna reflektera webbplatsens grundläggande struktur och sortering. Genom behovsanalyser, effektkartläggning och användningstester kommer man fram till hur webbplatsens innehåll bäst ska sorteras.
 • Informationsruta

  Informationsrutan används för att flika in fakta eller relaterad information i innehållet.
 • Knappar

  Webbplatsen kan använda tre olika sorters knappar: primär knapp, sekundär knapp och "hero-knapp". SKR använder sig av så kallad "flat design" på knappar.
 • Länkar

  Länkar läggs inte inne i brödtexten utan ska presenteras som eget stycke i anslutning till brödtexten. Länkar är alltid understrukna och har en färg som följer WCAG 2.1 AA.
 • Puff

  Puffar används för att lyfta fram ett särskilt innehåll lite extra. Puffen består av en bild, rubrik och kort förklarande text. Puffen länkas sedan till relevant sida på webbplatsen.
 • Sidfot

  Sidfoten på en SKR-webbplats ska alltid innehålla information om avsändaren, kontaktinformation och i förekommande fall länkar till eftersökta delar av webbplatsen eller sidor som inte kan nås via huvudmenyn.
 • Sidhuvud

  Sidhuvudet ska innehålla webbplatsens logotyp eller namn, samt SKR:s logotyp om SKR är avsändare. Sidhuvudet innehåller även huvudmenyn om webbplatsen har en sådan.
 • Sökruta

  Webbplatsen bör ha en sökfunktion eftersom det för de flesta besökare är det främsta navigeringsstödet, förutom menyerna.
 • Tabell

  Följande gäller för tabeller som visas direkt på webbsidan, inte tabeller som publiceras som stillbilder. För dessa finns särskilda riktlinjer på SKR:s intranät.
 • Typografi, grundläggande

  Grundläggande typografi på SKR:s webbplatser är Open Sans för ingress, brödtext, navigering och beskrivningstexter, samt Georgia för rubriker.
 • Undermeny

  Undermenyn innehåller länkar till webbplatsens sidor på nivå 2 och neråt. På www.skr.se döljs andra nivå 2-länkar än den där man befinner sig när man klickat fram länkarna på nivå 3 och nedåt. Detta är dock inte obligatoriskt beteende för SKR-webbplatser.
 • Utfällbart innehåll

  Utfällbart innehåll är en funktion där innehåll döljs tills besökaren klickar på en rubrik.
 • Valbara filter

  Valbara filter används exempelvis i sökfunktioner.
 • Ämnestaggar

  Taggar kan användas för att användarna ska kunna navigera mellan olika kategorier av innehåll eller för att förstärka innehållets ämnestillhörighet.

Informationsansvarig

 • Tomas Johansson Haavik
  Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.