Publicerad 7 mars 2023

Bilder

Bilder är en viktig del av SKR:s visuella identitet. Bilder som uttrycksmedel
är ett starkt verktyg för att visualisera och illustrera ett ämne och
en verksamhet. De ska samspela med innehållet för att stärka budskapet.

Utgångspunkter

Bilderna ska ha en dokumentär känsla, och om möjligt återspegla människors och våra medlemmars vardag. Aktivitetsbilder ska prioriteras före bilder med passivt innehåll. Bilderna bör visa kontakt mellan människor.

Människor som på olika sätt företräder förbundet och medlemmarna ska återspegla samhället sett till kön, etnisk och kulturell bakgrund.

I produktioner ska bilderna ges generös storlek och tillräcklig plats, utfallande och frilagda. Ramar och kanter ska undvikas.

Illustrationer

För ämnen som är komplicerade att gestalta med fotografiska bilder kan illustrationer väljas.

Informationsansvarig

  • Ann-Christin Lindqvist
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.