NyhetVid senaste ledningsgruppsmötet i Offentliga fastigheter godkändes framtagen verksamhetsuppföljning för 2017. I denna kan bl.a. utläsas att sex projekt avslutats under året och att tre nya påbörjats. Fonden har gått med större överskott än budgeterat då vissa projekt som planerats genomföras under året p.g.a. personalomsättning inom SKL inte genomförts enligt den tidplan och omfattning som planerades. Överskottet går in som ingående balans 2018. Läs mer
Nyhet

När det gamla badhuset från 1933 hade gjort sitt valde Eskilstuna Kommunfastigheter att satsa på ett nytt badhus med hög miljöprofil. Munktellbadet i centrala Eskilstuna kan nu stoltsera med att vara Sveriges första badhus som certifierats med den högsta miljöklassificeringen Miljöbyggnad Guld.

Eskilstuna Kommunfastigheter har överlag höga miljöambitioner. De bygger nu en arena i Miljöbyggnad Guld och vid byggnation av bostäder är målsättningen minst miljöklassning silver.

Läs mer
Nyhet

I Härnösand har man hittat en intressant helhetslösning för ett asylboende som involverar flera delar inom kommunen, landstinget, näringslivet och Migrationsverket. Det har också lett till att landstingets fastighetsorganisation lyckats att sälja en svåranvänd fastighet. Detta är helt enkelt ett projekt med många spännande vinster.

Läs mer