Kurs

Samverkan som form vid byggentreprenader blir allt vanligare. Genom att delta i denna workshop får du ta del och dela med dig av erfarenheter från beställarorganisationer och påverka utvecklingen inom området.

Läs mer
Kurs

Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef, fastighetsintendent, förvaltare, förvaltningschef eller byggnadschef. Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala ekonomiska frågor som berör fastighetsföretagens styrning på kort och lång sikt. Du ska få möjlighet att lära dig mer om fastighetsekonomi och kunna utveckla ett företagsekonomiskt synsätt i din yrkesroll.

Läs mer
Kurs

Öka din och personalens kompetens i energieffektivisering av lokaler och fastigheter. 2021 ska alla byggnader vara Nära-noll-energibyggnader enligt Boverkets nya lagkrav. Tack vare en satsning från Energimyndigheten kan vi under 2017 erbjuda en unik tvådagars utbildning som gör dig bättre förberedd för lagkravet. Utbildningen utgör också en bra grund för att arbeta med ”best practice” och energi- och kostnadseffektivisering av lokaler.

Läs mer