Kurs

Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef, fastighetsintendent, förvaltare, förvaltningschef eller byggnadschef. Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala ekonomiska frågor som berör fastighetsföretagens styrning på kort och lång sikt. Du ska få möjlighet att lära dig mer om fastighetsekonomi och kunna utveckla ett företagsekonomiskt synsätt i din yrkesroll.

Läs mer
Kurs

Öka din och personalens kompetens i energieffektivisering av lokaler och fastigheter. 2021 ska alla byggnader vara Nära-noll-energibyggnader enligt Boverkets nya lagkrav. Tack vare en satsning från Energimyndigheten kan vi under 2017 erbjuda en unik tvådagars utbildning som gör dig bättre förberedd för lagkravet. Utbildningen utgör också en bra grund för att arbeta med ”best practice” och energi- och kostnadseffektivisering av lokaler.

Läs mer
KursAnmäl dig redan idag till årets träff för kommunernas fastighetsorganisationer! Sista anmälningsdag är 26 mars, men platserna brukar ta slut innan dess. Branschdagarna är exklusivt för medlemmar i Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.Läs mer