Kurs

Samverkan som form vid byggentreprenader blir allt vanligare. Genom att delta i denna workshop får du ta del och dela med dig av erfarenheter från beställarorganisationer och påverka utvecklingen inom området.

Läs mer
Kurs

Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef, fastighetsintendent, förvaltare, förvaltningschef eller byggnadschef. Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala ekonomiska frågor som berör fastighetsföretagens styrning på kort och lång sikt. Du ska få möjlighet att lära dig mer om fastighetsekonomi och kunna utveckla ett företagsekonomiskt synsätt i din yrkesroll.

Läs mer
KursAnmäl dig redan idag till årets träff för kommunernas fastighetsorganisationer! Sista anmälningsdag är 26 mars, men platserna brukar ta slut innan dess. Branschdagarna är exklusivt för medlemmar i Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.Läs mer